14.11.09

Comhar na Samhna 2009

Clár an Eagráin:
EAGARFHOCAL
Pól Ó Muirí
HOWL IS ABHUS
Gabriel Rosenstock
AGASHINGURA CUMU: SMAOINTE AS RUANDA
Ruairí Ó Heithir
AISÉIRÍ UGANDA
Caitríona Ní Dhubha
AN tOIREACHTAS AGUS LITRÍOCHT NA GAEILGE
Máiréad Ní Chinnéide
TOMÁS DE BHALDRAITHE: SAOL AGUS SAOTHAR
Liam Mac Amhlaigh
NUAIR A SCARANN BEIRT…
Gabriel Rosenstock
AISTE DHOILÍOSACH AR LITRÍOCHT NA SLÓIVÉINE
Andrej Inkret a Scríobh agus Eoghan Mac Aogáin a d’aistrigh go Gaeilge
GEARRSCÉALAÍOCHT: MEAS NÓ DÍMHEAS?
Pádraig Breathnach
LÉIRMHEAS LEABHAIR GLEANNTA GLASA
Pádraig Ó Maolchraoibhe
LE hAER AN tSAOIL
Mícheál Ó Ruairc
OS MO CHOMHAIR
Rachel Ní Fhionnáin

21.9.09

COMHAR: Deireadh Fómhair 2009

EAGRÁN NA SCRÍBHNEOIRÍ ÚRA
CLÁR:
EAGARFHOCAL
Ríona Nic Congáil
SEACHTAIN I SAN SEBASTIÁN
Majella McDonnell
ÍOMHÁ 6
Máirtín Coilféir
AN tÚRSCÉAL GRAFACH SA GHAEILGE
Ríona Nic Congáil
A MHUIRE MHÁTHAIR! CÁ BHFUIL NOTRE DAME?
Muiris Ó Meara
CRAOLTÓIREACHT TEILIFÍSE I MIONTEANGA DHÚCHAIS: CÁS WHAKAATA MĀORI AGUS TG4
Ruth Nic Giolla Iasachta
FILÍOCHT
Proinsias Mac a’ Bhaird; Deirdre Ní Chonghaile; Ailbhe Ní Ghearbhuigh; Simon Ó Faoláin.
LÉIRMHEASEANNA AR LEABHAIR NUAFHOILSITHE Liam Mac Amhlaigh; Freda Ní Mhuileann; Laoise Ní Chléirigh.
LA HABANA CÚBA
Caitríona Ní Chléirchín
Seolfar COMHAR: Eagrán na Scríbhneoirí Úra ag 7 i.n., Dé hAoine an 25 Meán Fómhair, i Leabharlann na Cathrach, 138-144 Sráid na bPiarsach, Baile Átha Cliath 2. Fáilte roimh chách!

13.9.09

Meán Fómhair 2009

Clár an Eagráin
EAGARFHOCAL
Pól Ó Muirí
HOWL IS ABHUS
Gabriel Rosenstock
AGASHINGURA CUMU: SMAOINTE AS RUANDA
Ruairí Ó Heithir
SÁRÚ SAHARAWI
Alan Desmond
DEIREADH LE ROINN NA GAELTACHTA?
Máiréad Ní Chinnéide
PLEANÁIL TEANGA IN ÉIRINN
Antoine Ó Coileáin
REPS AN FHEIRMEORA
David Leydon
OÍCHE ÓMÓIS DO MHÁIRE MHAC AN TSAOI
Cathal Póirtéir
DEORAÍOCHT PHRÍOBHÁIDEACH MHÁIRE MHAC AN TSAOI
Caitríona Ní Chléirchín
GEARRSCÉAL
Máirtín Coilféir
LÉIRMHEAS LEABHAIR
Bridget Bhreathnach
LAOCHRA NA BABHLÁLA
Réamonn Ó Muireadhaigh
LE hAER AN tSAOIL
Mícheál Ó Ruairc
OS MO CHOMHAIR
Rachel Ní Fhionnáin

13.8.09

Lúnasa 2009

Clár an Eagráin
EAGARFHOCAL
Pól Ó Muirí
HOWL IS ABHUS
Gabriel Rosenstock
AGASHINGURA CUMU: SMAOINTE AS RUANDA
Ruairí Ó hEithir
BÁS NA NUACHTÁN
Mairéad Ní Chinnéide
‘ÓSTLANN’ ARD MHACHA
Réamonn Ó Muireadhaigh
TOM AN tULTACH
Gréagóir Ó Dúill
SCÉAL AN-SIMPLÍ
Miha Mazzini
FILÍOCHT
Gréagóir Ó Dúill
LÉIRMHEAS AR DÚN AN AIRGID
Rachel Ní Fhionnáin
LEATHSCÉAL
Brian Ó Dochartaí
LE hAER AN tSAOIL
Mícheál Ó Ruairc
OS MO CHOMHAIR
Rachel Ní Fhionnáin

15.6.09

Eagrán mhí an Mheithimh 2009

Clár an Eagráin

EAGARFHOCAL
Pól Ó Muirí
HOWL IS ABHUS
Gabriel Rosenstock
FÓRAM NA CLÉIRE
Réamonn Ó Muireadhaigh
COGADH NA gCREIDEAMH
Alex Hijmans
SETANTA, STÁTSEIRBHÍSEACH
Seán Tadhg Ó Gairbhí
SÚIL AR SCANNÁNAÍOCHT NA GAEILGE
Muiris Ó Meara
BUA BHÉASLAÍ
Mairéad Ní Chinnéide
FILÍOCHT
Tadhg Ó Dúshláine
LE hAER AN tSAOIL
Mícheál Ó Ruairc
OS MO CHOMHAIR
Rachel Ní Fhionnáin

17.5.09

Comhar – Bealtaine 09

Clár an Eagráin:

EAGARFHOCAL
Pól Ó Muirí
HOWL IS ABHUS
Gabriel Rosenstock
AR CHÚL AN CHÚLAITHE
Bridget Bhreathnach
Cé A PHÓSFADH GAEILGEOIR
Seán Tadhg Ó Gairbhí
CLÁRACHA FAISNÉISE TG4: SMAOINTE FÁNACHA IOMÁNAÍ AR AN CHLAÍ
Mairéad Ní Chinnéide
RÉICS CARLÓ: GAELACHAS SA NUA-AOIS
Ríona Nic Congáil
MIOTAL MHUIRIS
Máire Ní Néill
AN SCOILT
Sorcha de Brún
FILÍOCHT
Pól Ó Muirí
LE hAER AN tSAOIL
Mícheál Ó Ruairc
OS MO CHOMHAIR
Rachel Ní Fhionnáin

16.2.09

Comórtas Filíochta

An ráiteas seo ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge faoi chomórtas filíochta. Foilseoidh Comhar an dán buach:

Tá Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag reáchtáil Comórtas Filíochta le linn Chuairt na bhFilí Albanacha ar Éirinn arís i mbliana. Ba é anuraidh an chéad bhliain don chomórtas agus ó tharla gur léiríodh an oiread sin spéise ann agus gur ócáid fíor thaitneamhach a bhí ann shocraigh an Chomhdháil é a chur ar siúl arís i mbliana. Is comórtas filíochta dátheangach atá i gceist, agus is féidir le filí dánta nuachumtha i nGaeilge nó i nGàidhlig na hAlban a chur isteach ar an gcomórtas, ach leagan Béarla a chur ar fáil chomh maith.

Is go hAlbain a chuaigh an duais anuraidh chuig file darb ainm Niall Gordon lena dhán Rannan na Bliadhna... Roghnófar na hocht ndán is fearr i gcibé teanga (Gaeilge nó Gàidhlig) agus gheobhaidh an t-údar deis a dhán a léamh ag oíche mhór an chomórtais in Áras Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge. Roghnófar buaiteoir iomlán an chomórtais ar an oíche sin, bronnfar duais de €500 orthu, agus foilseofar an dán i nuachtlitir na Comhdhála i mí Bealtaine agus san irisleabhar Comhar.

Níl aon táille iontrála i gceist don chomórtas seo, agus níl aon srian maidir le hábhar, fad, téama nó stíl. Glacfar le hiarratais trí ríomhphost amháin, roimh 03 Aibreán 2009 ach teagmháil a dhéanamh le Síle Ní Chatháin. Eolas: sile(AG)comhdháil(PONC)ie

Adamhbhuama

Mo mhíle buíochas le Ríona Nic Congáil, ball de bhord na hirise seo, as an suíomh seo a bhunú. Déanfaidh mé mo dhícheall píosaí nuachta agus eile a chur air oiread agus is féidir liom agus tú a choinneáil ar an eolas faoin iris. Cibé, seo dán mar thús.

Adamhbhuama

An t-adamh a scoilteadh
An t-amhrán a shaoradh;
Néal ocrach na filíochta
Ag éirí ina mhuisiriún Gaelach
Os cionn mhachairí na cruinne –
Tá dán tar éis titim ar Ard Mhacha.

13.2.09

Comhar - Feabhra 2009Clár an Eagráin:

EAGARFHOCAL
Pól Ó Muirí

HOWL IS ABHUS
Gabriel Rosenstock

COMHAR NA COLÓIME
Réamonn Ó Muireadhaighí

PÁRLAIMENT NA MBAN: SAOTHAR CEANNRÓDAÍOCHTA NÓ TRÁCHTAS TRAIDISIÚNTA
Mairéad Ní Chinnéide

BARRACK: AN BHÉAL BHINN
Seán Ó Héalaí

MR. IRISEOIR GAEILGE GOES TO WASHINGTON
Seán Tadhg Ó Gairbhí

MÁIRE MHAC AN DÁIN
Rachel Ní Fhionnáin

BUA AN SCÉALAÍ
Fionntán de Brún

FILÍOCHT
Pablo Neruda / Caitríona Ní Chléirchín

LE hAER AN tSAOIL
Mícheál Ó Ruairc

OS MO CHOMHAIR
Rachel Ní Fhionnáin